A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő házirendje

Üzemeltető:   Makói Szolgáltató Zrt.
6900 Makó, Széchenyi tér 10

 

Általános rendelkezések

A jelen házirend kiterjed a Makói Szolgáltató Zrt., mint közfürdőt üzemeltető minden alkalmazottjára, a szolgáltatásokat igénybevevőkre, az üzemeltetővel kapcsolatba kerülő külső közszolgáltatóra, szerződéses viszonyban álló szolgáltatást végzőkre, továbbá minden olyan személyre, aki a Fürdő területén tartózkodik.

A gyógyfürdő területén igénybe vehető szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

A Gyógyfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének megőrzése érdekében a közfürdőt nem látogathatják:
– Fertőző betegségben szenvedők
– Gyomor és bélrendszeri betegségben szenvedők;
– Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők;
– Nagy kiterjedésű, kóros elváltozással járó betegségben szenvedők a közös fürdőtereket nem használhatják, csak az egyéni kádfürdőt vehetik igénybe.
– Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek;
– A Gyógyfürdő területére állatot bevinni TILOS. Kivétel a rendőrségi, vakvezető és segítő kutyák.

14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a Gyógyfürdő területén. A gyermekek felügye-letét az üzemeltetőnek, csak az erre a célra kijelölt játszószoba területén áll módjában ellátni.

A Gyógyfürdő által nyújtott szolgáltatásokat a vendégek érkezési sorrendben vehetik igénybe. Kivételt képeznek ez alól: állapotos anyák, fogyatékkal élők, önállóan járni nem tudók.

Az üzemeltetőnek jogában áll meghatározni a nyújtott szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében, a fürdő befogadóképességéhez igazodva a Gyógyfürdő területén egyidejűen tartózkodók létszámát.

Üzemeltetés rendje:

A Gyógyfürdő nyitvatartási rendje a fürdő bejáratainál jól látható módon kerül közzétételre. Az egyes szolgál-tatások igénybevételének lehetőségéről a bejáratok közvetlen környezetében, valamint a recepción kaphatnak információt a vendégek.
A Makói Szolgáltató Zrt., mint üzemeltető vállalja, hogy a fürdő üzemideje alatt az árjegyzékben leírt szolgálta-tásokat a vendégek számára az abban rögzített áron biztosítja.

A mindenkor biztosított szolgáltatásokat és azok árait a recepciós pultok közvetlen környezetében jól látható helyen találják meg a vendégek.
A szolgáltatások igénybevételére szóló jogosultságok megváltására a vendégeknek csak a recepciókon, pénztáraknál áll módjukban.
3 (három) év alatti gyermekek részére a fürdő szolgáltatásai ingyenesek. Az egyéb kedvezmények érvényesítése érdekében, a kedvezményre jogosító igazolvány/dokumentum felmutatása kötelező.

Az üzemeltetőnek jogában áll az üzemidő megváltoztatása rendkívüli időjárási körülményre vagy műszaki okokra hivatkozva. Az üzemidő megváltoztatását tartalmazó információ vendégekhez való eljuttatásáról az üzemeltető a legnagyobb hatékonysággal gondoskodik.

Az egyes szolgáltatások igénybevétele a recepción, ill. a pénztáraknál kapott elektronikus azonosító segítségével valósulhat meg. Egyéb szolgáltatások előjegyzés, ill. érvényesített jogosultság esetén vehetők igénybe.

A gyógyászati részleg ill. OEP által részben finanszírozott szolgáltatások igénybevételére a medencefürdő (01) kivételével csak hétköznapi napokon van mód és lehetőség.

A külön szolgáltatás (kölcsönzés, hangosbemondás, stb.) csak üzemeltető által meghatározott feltételek telje-sülése mellett vehetők igénybe. A kölcsönzésre kiadott tárgyakért a vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik, a kölcsönzés ideje alatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni.

Az egyes szolgáltató egységek üzemeltetési rendje, az igénybevétel szabályai jól látható módon, esetenként piktogramokkal kiegészítve kerültek elhelyezésre. A rendszabályok be nem tartásából adódó kár ill. balesetek bekövetkezéséért a létesítmény üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A létesítmény üzemelését ellenőrző szakhatóságok rendelkezéseinek betartása, a fürdő szolgáltatási színvonalának megtartása, a vendégek zavartalan kikapcsolódása, pihenése érdekében az alábbi magatartást várja el a vendégektől az üzemeltető:
– A fürdő területén csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni;
– A fürdő teljes területén szemetelni TILOS;
– A közcélú medencék, valamint az öltözők területén szeszes italt fogyasztani TILOS;
– A közcélú medencék igénybevétele előtt előfürdő (zuhany), lábmosó használata kötelező.
– A nem szobatiszta gyermekek a közcélú medencéket csak speciális, erre a célra kifejlesztett úszópelenkával vehetik igénybe.
– A közcélú medencéket csak a medencék mellett elhelyezett tájékoztató táblán szereplő életkorú vendégek vehetik igénybe.
– A közcélú medencékbe szennyező forrásokat bevinni TILOS.
– A közcélú medencékbe baleset okozására alkalmas tárgyakat bevinni TILOS.
– A létesítmény teljes területén elhelyezett közös használatú tárgyakért a vendégek felelősséggel tartoznak.
– A létesítmény teljes területén közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni TILOS.

Közcélú medencék használata

A medencék használatáról a fürdő recepcióin, pénztá-rainál kapnak tájékoztatást a vendégek.
Az úszni nem tudó 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe a medencéket.
A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencéket nem vehetik igénybe, orvosi javallat esetén a csoportos gyógytorna medencét használhatják!
Az 1,2 m-t meghaladó vízmélységű medencék mellett teljes üzemidő alatt úszómester teljesít szolgálatot, aki a medence körüli rendért és tisztaságért felel.
Az úszómedencét csak úszni tudók vehetik igénybe.
Az úszómedence és élménymedence szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.
Az úszásoktatást és úszóedzést a fürdő medencéiben előzetes bejelentés alapján az üzemeltetés vezető által megállapított medence használati rend, a pénztáraknál megváltott jegy (úszósáv bérlet, szerződéses megállapodás) ellenében végezhet az erre jogosultsággal rendelkező személy.
A Gyógyfürdő által üzemeltetett medencék használata előtt minden esetben előzuhany igénybevétele kötelező.
A medencék hőmérsékletére, valamint a használattal kapcsolatos feltételekről a medencék mellett kihelyezett táblák nyújtanak tájékoztatást.

Értékmegőrzés; Vagyonvédelem; Talált tárgyak

A fürdővendégek értékeik (vagyontárgyak, személyes értékek, stb.) megóvása érdekében igénybe vehetik a Fürdő által kiegészítő szolgáltatásként nyújtott értékmegőrző szolgáltatást. A kiegészítő szolgáltatás igényét a recepción, ill. a pénztáraknál jelezhetik vendégeink.
A fürdő belépőjegy megvásárlásával a vendég jogosult öltözőszekrény használatára.
Az üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett értékekért vállal felelősséget.
A vendégek az elhagyott, elveszett értékeik után a Fürdő recepcióján tudnak érdeklődni.
Az üzemeltető a talált tárgyakat 4 hét időtartamig megőrzi. Ez időtartamon túl – a tárgyak jellegétől függően – azokat jótékonysági célra felajánlja.

A Fürdővel, a fürdő üzemeltetésével szem-ben felmerült észrevételek

A Fürdővendégek jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző személyzettel kapcsolatban, az Őt ért sérelem, észlelt hiányosság miatt vagy az esetleges tetszésnyilvánítás érdekében észrevételt tenni.
Az észrevétel megtételére a recepción elhelyezett vásárlók könyvében, a fogadó térben elhelyezett vendégkönyvben van lehetőség, valamint személyesen az aktuális műszakvezetőnél tehetik meg.

Elsősegélynyújtás

A Fürdő nyitvatartási idejében elsősegélynyújtásra kiképzett munkatársak tevékenykednek.
A Vendégeinket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén a legkönnyebben elérhető Fürdő által alkalmazott munkatársat kell értesíteni. Az észlelt egészségügyi probléma bejelentése után a sérülés mértékének megítélése nélkül, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Megkezdi az elsősegély-nyújtást, értesíti a felettes szerveket, további segítséget hív, stb. A személyzet minden esetben köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy csökkentse a sérülés okozta kellemetlenségeket.
A Fürdőben több elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség van kialakítva, melyben elsősegélynyújtó, valamint életmentő eszközök vannak készenlétbe helyezve.
Az Üzemeltető tudomására hozott rosszullétek, balesetek esetében az üzemeltető minden esetben az eseményről/elsősegélynyújtásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az ellátottal és lehetőség szerint tanúkkal ismertet és aláírat.

Elsősegélynyújtó hely az élménymedence térben és a tanuszodában került kialakításra, valamint az úszó-mestereknél, a recepciókon elsősegély csomag került kihelyezésre.

Vízminőség, gyógyvíz összetétel, higiéniai ellenőrzések

A Makói Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett létesítmények működése a mindenkor érvényben lévő közegészségügyi előírásoknak megfelelően történik.
A szakhatóságok által elvégzett időszakos ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az Üzemeltető minden esetben korrigálja, és az elvégzett intézkedésekről a szakhatóságot tájékoztatja.
Az Üzemeltető a rendszeres medencevíz minőség ellenőrző vizsgálatokat akkreditált laborral végezteti el, és az előírásoknak megfelelően, a Vendégek számára a recepciós pultok közelében jól látható módon közzé teszi.
A Fürdővendégek minden esetben kötelesek a medence-vizek minőségvédelmének, valamint vendégtársaik érdekében az alapvető higiéniai előírásokat betartani.

Képmáshoz és hangfelvételhez való jog

A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő, Tanuszoda és Parkfürdő területén képmás (foto vagy video) és/vagy hangfelvétel készülhet. Az ezeken szereplő személyek hozzájárulnak a felvétel elkészítéséhez és felhasználáshoz, a későbbiekben erre vonatkozóan semmilyen követeléssel nem élhetnek.
Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Vegyes rendelkezések

A Makói Szolgáltató Zrt. működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Fürdő Üzemeltetési Szabály-zata tartalmazza.
A fürdőben a felelős szolgálati tevékenységet ellátó személyek (ügyvezető, felső- és középvezető, műszak-vezető, szaunamester, uszodamester, medenceőr, biztonsági őr, gyógyászati dolgozó és recepciós –beteg irányító), közfeladatot ellátó személyeknek tekintendők, és mint ilyen közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó védelem illeti meg! A házirend betartatásáért, ill. betartásáért ők felelnek.
Amennyiben a Fürdő vendégei a házirendben megfogalmazottaknak ellentétes magatartást tanúsítanak, és magatartásukon figyelmeztetés ellenére sem hajlandóak változtatni, azoktól az Üzemeltetőnek jogában áll a Fürdő által nyújtandó szolgáltatásokat megtagadni. Amennyiben az Üzemeltető szükségesnek látja az intézkedés foganatosítása érdekében hatósági személy segítségét is igénybe veheti.

Makó, 2020. június 01.
Dr. Ember Alex
vezérigazgató