Általános Szerződési Feltételek

Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltató megnevezése: Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 06-09-013308

Létesítmény megnevezése: Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Levélcím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.
Telefon: +36 62/511-220
Fax: +36 62/511-229
E-mail: info@hagymatikum.hu
Internet: www.hagymatikum.hu

 

I./ Általános rendelkezések

1. Jelen általános szerződési feltételek (ászf.) a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: szolgáltató) üzemeltetésében álló fürdőlétesítmény szolgáltatásainak igénybevételi feltételeit rögzíti a vendégek teljeskörű tájékoztatása érdekében.

 

2. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásainak (medencék, csúszdák, wellness) igénybevétele során a követendő magatartási szabályokat és feltételeket az egyes részlegeknél kihelyezett házirendek (szabályzatok) tartalmazzák, amelyek tájékoztató példányai a fürdővezetőknél, a pénztárakban és a diszpécser helyiségekben tekinthetőek meg a vendégek részéről.

 

3. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásai kizárólag a jelen általános szerződési feltételékben valamint a házirendben foglalt előírások betartásával vehetőek igénybe. A házirend betartásáért és betartatásáért a szolgáltató személyzete (műszakvezető, uszodamester, diszpécser, stb.) tartozik felelősséggel.

 

4. A házirendben és az általános szerződési feltételekben rögzített előírásokat megszegő, a szabályokkal tudatosan szembehelyezkedő vagy a többi vendég nyugalmát tartósan zavaró személyek tekintetében a szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni és a hivatkozott személyeket indokolt esetben a fürdőlétesítmény területéről kitiltani illetőleg – hatósági személyek közreműködésével – eltávolítani.

 

II./ Nyitva tartás, belépés és a tartózkodás szabályai

 

5. A fürdőlétesítmény nyitva tartási ideje:

 

NYITVA TARTÁS 

FÜRDŐZÉS NAPKÖZBEN

ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS

(október 1-jétől – április 30-áig)

HÉTKÖZNAP

HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON

PÉNTEKEN, SZOMBATON

KÜLTÉRI MEDENCÉK

10:00-17:40

8:00-19:40

Zárva

GYERMEKVILÁG

10:00-17:40 (PÉNTEK 10.00 – 19.40

8:00-19:40

Zárva

SZAUNÁK

H-Cs.: 11:00-20:00
P.: 11:00-24:00

Sz.: 11:00-24:00
V.: 11:00-20:00

P.: 19:30-24:00
SZ.: 19:30-24:00

WELLNESS KEZELŐK

8:00-19:00

9:00-18:00

Zárva

GYÓGYMEDENCE

8:00-20:00

8:00-20:00

P.: 19:30-24:00
SZ.: 19:30-24:00

TANUSZODA

6:00-20:00

8:00-20:00

Zárva

GYÓGYÁSZAT

8:00-19:00

(01)-es medencefürdő
kivételével zárva

Zárva

 

6. A pénztárzárásra az irányadó nyitvatartási időt 1 órával megelőzően kerül sor a szolgáltató részéről.

 

7. A medenceteret 20 perccel zárás előtt kell elhagyniuk a vendégeknek.

 

8. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén – különösen vihar, villámlás – a vendégek saját biztonságuk érdekében kötelesek az illetékes fürdőmester felhívására haladéktalanul elhagyni a fürdőlétesítmény szabadterén található külső, illetve a szabadtéri medencékkel egybefüggő vízfelületű belső medencéit, játszóterét és a csúszdákat. A szolgáltató alkalmazottjai a személyi, tárgyi sérülések közvetlen veszélye esetén jogosultak a szükséges intézkedéseket megtenni, foganatosítani a balesetveszély megelőzése érdekében (rendkívüli időjárási viszonyok a továbbiakban: vis maior esemény). Vis maior esemény bekövetkezésekor a vendégek nem tarthatnak igényt a megvásárolt fürdőbelépőjegy árának részleges vagy teljes visszatérítésére.

 

9. A fürdőlétesítmény teljes területe akadálymentesített a vendégek részére, a belső terekben a közlekedési utak taktilis sávval vannak ellátva a gyengén látók mozgásának megkönnyítése érdekében. A mozgáskorlátozottak részére speciális mosdók, öltözők és zuhanyzók vehetőek igénybe. A vendégek kizárólag rendeltetésüknek és személyes szükségleteiknek megfelelően vehetik igénybe a hivatkozott helyiségeket.

 

10. A fürdőlétesítmény nyitvatartási idejére, a szolgáltatások árjegyzékére valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó speciális feltételek, információk megtalálhatóak a pénztárnál kifüggesztett hirdetményeken és a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (http://hagymatikum.hu).

 

11. A szolgáltató indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb. esetén) jogosult a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság területét teljesen vagy részlegesen lezárni, a lezárásért a szolgáltató mindennemű kárfelelősségét kizárja.

 

12. A fürdőlétesítmény működésére és üzemeltetésére irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a fürdőlétesítmény maximális terhelésének elérése esetén korlátozza a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásainak igénybevételét illetőleg további vendégek belépését a fürdőlétesítmény területére.

 

13. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésre vonatkozó vendégpanasz esetén a szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy saját hatáskörben rendelkezzen az esetleges  díjváltozás mértékéről.

 

14. A fürdőlétesítménybe történő belépésre és a szolgáltatások igénybevételére érkezési sorrendben kerülhet sor a vendégek részéről. Az érkezési sorrend szerinti belépés és szolgáltatásnyújtás alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, a terhes anyák, a látás- és hallássérültek, a mozgásukban korlátozott személyek és egyéb fogyatékkal élők valamint a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerződéses partnerei.

 

15. A fürdőlétesítménybe történő belépésre és a szolgáltatások igénybevételére kizárólag érvényes fürdőbelépőjegy birtokában vagy bérlettel kerülhet sor a vendégek részéről.

 

16. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság belépőjegyeinek vásárlása során a vendégek a vásárlás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható és másra át nem ruházható fürdőbelépőjegyet valamint a vásárlást igazoló nyugtát kapnak, amelyet a vendégek kötelesek távozásukig megőrizni és ellenőrzés céljából a szolgáltató alkalmazásában álló személyzet részére felhívásra bemutatni.

 

17. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság fürdőbérletei ellenében a bérlet érvényességi idején belül vehetőek igénybe a bérlettípusnak megfelelő szolgáltatások a vendégek részéről.

 

18. A fürdőlétesítményben található öltözőszekrényeket a vendégek kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A szekrények nyitása és zárása a fürdőbelépőjegy vásárlása során átadásra kerülő kulccsal, chipes órával lehetséges a vendégek számára. A szekrénykulcs, óra elvesztése esetén az öltözőszekrény nyitására kizárólag a biztonsági személyzet közreműködésével és a szekrény tartalmának megfelelő beazonosításával kerülhet sor jegyzőkönyv felvétele mellett. Az öltözőszekrények rendeltetésszerű használatát az öltözőkben kifüggesztett piktogramos tájékoztatók segítik. A szekrénykulcsok, óra elvesztése esetén a vendégek a házirendben foglalt kötbért kötelesek a szolgáltató részére megfizetni.

 

19. Az öltözőszekrényekben elhelyezett vagyontárgyakban beálló károkért a szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

 

20. A fürdőlétesítmény területén korlátozott számú értékmegőrző áll rendelkezésre a vendégek részére, amelyek használatáért a mindenkori árjegyzék szerinti díj kerül felszámításra.

 

21. A szolgáltató kizárólag az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget maximum 300.000,-Ft értékhatárig. Az öltözőszekrényekben elhelyezett vagyontárgyakért, valamint a fürdőlétesítmény területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve a fogasokon, pihenőterületeken, folyosókon, várókban, medencetermekben elhelyezetteket is) eredő károkért a szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

 

22. Az elhagyott illetőleg talált tárgyakat a szolgáltató biztonsági szolgálata jogosult kezelni.

 

23. A fürdőlétesítményben szervezett, egyéni- vagy csoportos úszásoktatás és egyéb oktatás/edzés csak megfelelő képesítéssel rendelkező oktató/edző felügyelete mellett, a szolgáltató engedélyével végezhető. Az egyéni vagy csoportos úszásoktatásban és egyéb oktatásban való részvétel során a vendégek maradéktalanul kötelesek a házirendben és a felügyelő (oktató, edző) utasításaiban foglaltakat betartani.

 

24. A fürdőlétesítmény területén semminemű kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb értékesítési tevékenység nem végezhető a vendégek részéről.

 

25. 14 év alatti személyek kizárólag 18 év feletti cselekvőképes felnőtt személyek felügyeletével és kísérete mellett léphetnek be illetőleg vehetik igénybe a fürdőlétesítmény szolgáltatásait.

 

26. A mélyvizű- és csúszdaérkező medencéket – saját felelősségükre – kizárólag úszni tudó – illetőleg meghatározott testmagasságú – személyek használhatják.

 

III./ Árak, fizetési feltételek

 

27. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság árjegyzéke a helyszínen a pénztáraknál és a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (http://hagymatikum.hu) tekinthető meg. A fürdőlétesítmény különleges ajánlatainak (csomagajánlatok) igénybevételére illetőleg internetes megrendelésére a jelen ászf. valamint a honlapon található tájékoztatások rendelkezései az irányadóak.

 

28. A vendégeknek az igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékét előre, a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt kell kiegyenlíteniük. Az igénybevett szolgáltatásokról kiállított bizonylatokat a távozásig meg kell őrizniük a vendégeknek.

 

29. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásai készpénzzel, bankkártyával, internetes rendelés során banki átutalással valamint SZÉP kártyával – a vonatkozó előírások, hatályos jogszabályok betartása mellett – egyenlíthetőek ki a fürdőlétesítményben.

 

30. A kedvezményes jegyek/bérletek csak a kedvezményre jogosító igazolvány vagy egyéb igazolás felmutatásával válthatóak meg a fürdőlétesítményben.

 

31. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásainak ellenértéke forintban kerülnek meghatározásra a szolgáltató részéről és tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

 

IV. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

 

32. A szolgáltató minden területre kiterjedő fogyasztóbarát ügyfélszolgálati- és panaszkezelési rendszert működtet.

 

33. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vendégei több nyelven (magyar, angol, német, román) kaphatnak előzetes tájékoztatást a szolgáltatások igénybevételével és a fürdőlétesítmény működésével összefüggésben. A jelen általános szerződési feltételek, a házirend, valamint a jogorvoslatért felkereshető felügyeleti szervek listája jól látható és mindenki számára hozzáférhető helyen kerül kifüggesztésre a fürdőlétesítmény területén.

 

34. A vendégek jogosultak a szolgáltatások módjára, azok minőségére illetőleg a szolgáltatást nyújtó alkalmazottak magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni. A vásárlók könyve a diszpécseri pultnál –illetve az egyes szolgáltatást nyújtó egységeknél – áll a vendégek rendelkezésére.

 

35. A vendégek véleményeiket, észrevételeiket, panaszaikat postai úton, telefaxon, elektronikus levélben is jogosultak eljuttatni a szolgáltató vezetősége részére.

 

36. Személyesen eszközölt panasztétel esetén, a közvetlenül megkeresett alkalmazott saját hatáskörében is jogosult a panaszt kivizsgálni illetőleg a jelzett problémát orvosolni valamint az intézkedésre jogosult személyt értesíteni.

 

37. Határon átnyúló panaszok kezelése:  Az Európai Unió állampolgárságával rendelkező vendégek panaszaikkal a lakóhelyük szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központhoz (European Consumer Centre) is fordulhatnak a felek közötti megállapodás, egyezség elérése illetőleg megkísérlése érdekében.  A vendég lakóhelye szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központ elérhetőségei megtalálhatók az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres’ Network) európai uniós honlapján (http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm).

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

38. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vendégei a fürdőlétesítmény házirendjét valamint a jelen általános szerződési feltételeket a szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

39. A Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vendégei a szolgáltatások igénybevételével hozzájárulnak ahhoz, hogy képmásuk a szolgáltató által bármely médiumban, bármely fotófelvételen – bárminemű személyhez fűződő igény kizárása mellett – előzetes hozzájárulásuk nélkül megörökítésre és közzétételre kerüljön. A vendégek a szolgáltatások igénybevételével hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a fürdőlétesítmény területén készült fotófelvételeket a szolgáltató saját reklám és promóciós tevékenysége céljából szabadon felhasználja.

 

40. A jelen általános szerződési feltételekben és a házirendben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, valamint a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

41. A szolgáltatások igénybevételével összefüggésben felmerülő jogviták tekintetében a vendégek alávetik magukat a Makói Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

 

42. A jelen ászf. módosításáig illetőleg visszavonásáig érvényes.

 

Makó, 2020. Január 01.

Tisztelettel:
Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
szolgáltató