A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő házirendje

Üzemeltető:   Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.

 

Általános rendelkezések

 

A jelen házirend kiterjed a Makói Gyógyfürdő Zrt., mint közfürdőt üzemeltető minden alkalmazottjára, a szolgáltatásokat igénybevevőkre, az üzemeltetővel kapcsolatba kerülő külső közszolgáltatóra, szerződéses viszonyban álló szolgáltatást végzőkre, továbbá minden olyan személyre, aki a Fürdő területén tartózkodik.

A gyógyfürdő területén igénybe vehető szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

A Gyógyfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének megőrzése érdekében a közfürdőt nem látogathatják:

–      Fertőző betegségben szenvedők
–      Gyomor és bélrendszeri betegségben szenvedők;
–      Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők;
–      Nagy kiterjedésű, kóros elváltozással járó betegségben szenvedők a közös fürdőtereket nem használhatják, csak az egyéni kádfürdőt vehetik igénybe.
–      Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek;
–      A Gyógyfürdő területére állatot bevinni TILOS. Kivétel a rendőrségi, vakvezető és segítő kutyák.

14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a Gyógyfürdő területén. A gyermekek felügyeletét az üzemeltetőnek, csak az erre a célra kijelölt játszószoba területén áll módjában ellátni.

A Gyógyfürdő által nyújtott szolgáltatásokat a vendégek érkezési sorrendben vehetik igénybe. Kivételt képeznek ez alól: állapotos anyák, fogyatékkal élők, önállóan járni nem tudók.

Az üzemeltetőnek jogában áll meghatározni a nyújtott szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében, a fürdő befogadóképességéhez igazodva a Gyógyfürdő területén egyidejűen tartózkodók létszámát.

Üzemeltetés rendje

 

 A Gyógyfürdő nyitvatartási rendje a fürdő bejáratainál jól látható módon kerül közzétételre. Az egyes szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről a bejáratok közvetlen környezetében, valamint a recepción kaphatnak információt a vendégek.

A Makói Gyógyfürdő Zrt., mint üzemeltető vállalja, hogy a fürdő üzemideje alatt az árjegyzékben leírt szolgáltatásokat a vendégek számára az abban rögzített áron biztosítja.

A mindenkor biztosított szolgáltatásokat és azok árait a recepciós pultok közvetlen környezetében jól látható helyen találják meg a vendégek.

A szolgáltatások igénybevételére szóló jogosultságok megváltására a vendégeknek csak a recepciókon, pénztáraknál áll módjukban.

3 (három) év alatti gyermekek részére a fürdő szolgáltatásai ingyenesek. Az egyéb kedvezmények érvényesítése érdekében, a kedvezményre jogosító igazolvány/dokumentum felmutatása kötelező.

Az üzemeltetőnek jogában áll az üzemidő megváltoztatására rendkívüli időjárási körülményre vagy műszaki okokra hivatkozva. Az üzemidő megváltoztatását tartalmazó információ vendégekhez való eljuttatásáról az üzemeltető a legnagyobb hatékonysággal gondoskodik.

Az egyes szolgáltatások igénybevétele a recepción, ill. a pénztáraknál kapott elektronikus azonosító segítségével valósulhat meg. Egyéb szolgáltatások előjegyzés, ill. érvényesített jogosultság esetén vehetők igénybe.

A gyógyászati részleg ill. OEP által részben finanszírozott szolgáltatások igénybevételére a medencefürdő (01) kivételével csak hétköznapi napokon van mód és lehetőség.

A külön szolgáltatás (kölcsönzés, hangosbemondás, stb.) csak üzemeltető által meghatározott feltételek teljesülése mellett vehetők igénybe. A kölcsönzésre kiadott tárgyakért a vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik, a kölcsönzés ideje alatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni.

Az egyes szolgáltató egységek üzemeltetési rendje, az igénybevétel szabályai jól látható módon, esetenként piktogramokkal kiegészítve kerültek elhelyezésre. A rendszabályok be nem tartásából adódó kár ill. balesetek bekövetkezéséért a létesítmény üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A létesítmény üzemelését ellenőrző szakhatóságok rendelkezéseinek betartása, a fürdő szolgáltatási színvonalának megtartása, a vendégek zavartalan kikapcsolódása, pihenése érdekében az alábbi magatartást várja el a vendégektől az üzemeltető:

–      A fürdő területén csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni;
–      A fürdő teljes területén szemetelni TILOS;
–      A közcélú medencék, valamint az öltözők területén szeszes italt fogyasztani TILOS;
–      A közcélú medencék igénybevétele előtt előfürdő (zuhany), lábmosó használata kötelező.
–      A nem szobatiszta gyermekek a közcélú medencéket csak speciális, erre a célra kifejlesztett úszópelenkával vehetik igénybe.
–      A közcélú medencéket csak a medencék mellett elhelyezett tájékoztató táblán szereplő életkorú vendégek vehetik igénybe.
–      A közcélú medencékbe szennyező forrásokat bevinni TILOS;
–      A közcélú medencékbe baleset okozására alkalmas tárgyakat bevinni TILOS
–      A létesítmény teljes területén elhelyezett közös használatú tárgyakért a vendégek felelősséggel tartoznak.
–      A létesítmény teljes területén közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni TILOS

 

Közcélú medencék használata

 

A medencék használatáról a fürdő recepcióin, pénztárainál kapnak tájékoztatást a vendégek.

Az úszni nem tudó 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe a medencéket.

A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencéket csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe az igénybevétel céljától függetlenül.

Az 1,2 m –t meghaladó vízmélységű medencék mellett teljes üzemidő alatt úszómester teljesít szolgálatot, aki a medence körüli rendért és tisztaságért felel.

Az úszómedencét csak úszni tudók vehetik igénybe.

Az úszómedence és élménymedence szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Az úszásoktatást és úszóedzést a fürdő medencéiben előzetes bejelentés alapján az üzemeltetés vezető által megállapított medence használati rend, a pénztáraknál megváltott jegy (úszósáv bérlet, szerződéses megállapodás) ellenében végezhet az erre jogosultsággal rendelkező személy.

A Gyógyfürdő által üzemeltetett medencék használata előtt minden esetben előzuhany igénybevétele kötelező.

A medencék hőmérsékletére, valamint a használattal kapcsolatos feltételekről a medencék mellett kihelyezett táblák nyújtanak tájékoztatást.

 

Értékmegőrzés; Vagyonvédelem; Talált tárgyak

 

A fürdővendégek értékeik (vagyontárgyak, személyes értékek, stb.) megóvása érdekében igénybe vehetik a Fürdő által kiegészítő szolgáltatásként nyújtott értékmegőrző szolgáltatást. A kiegészítő szolgáltatás igényét a recepción, ill. a pénztáraknál jelezhetik vendégeink.

A fürdő belépőjegy megvásárlásával a vendég jogosult öltözőszekrény használatára.

Az üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett értékekért vállal felelősséget.

A vendégek az elhagyott, elveszett értékeik után a Fürdő recepcióján tudnak érdeklődni.

Az üzemeltető a talált tárgyakat 4 hét időtartamig megőrzi. Ez időtartamon túl – a tárgyak jellegétől függően – azokat jótékonysági célra felajánlja.

 

A Fürdővel, a fürdő üzemeltetésével szemben felmerült észrevételek

 

A Fürdővendégek jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző személyzettel kapcsolatban, az Őt ért sérelem, észlelt hiányosság miatt vagy az esetleges tetszésnyilvánítás érdekében észrevételt tenni.

Az észrevétel megtételére a recepción elhelyezett vásárlók könyvében, a fogadó térben elhelyezett vendégkönyvben van lehetőség, valamint személyesen az aktuális műszakvezetőnél tehetik meg.

Elsősegélynyújtás

 

A Fürdő nyitvatartási idejében elsősegélynyújtásra kiképzett munkatársak tevékenykednek.

A Vendégeinket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén a legkönnyebben elérhető Fürdő által alkalmazott munkatársat kell értesíteni. Az észlelt egészségügyi probléma bejelentése után a sérülés mértékének megítélése nélkül, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Megkezdi az elsősegélynyújtást, értesíti a felettes szerveket, további segítséget hív, stb. A személyzet minden esetben köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy csökkentse a sérülés okozta kellemetlenségeket.

A Fürdőben több elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség van kialakítva, melyben elsősegélynyújtó, valamint életmentő eszközök vannak készenlétbe helyezve.

Az Üzemeltető tudomására hozott rosszullétek, balesetek esetében az üzemeltető minden esetben az eseményről/ elsősegélynyújtásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az ellátottal és lehetőség szerint tanukkal ismertet és aláírat.

Elsősegélynyújtó hely az élménymedence térben és a tanuszodában került kialakításra, valamint az úszómestereknél, a recepciókon elsősegély csomag került kihelyezésre.

 

Vízminőség, gyógyvíz összetétel, higiéniai ellenőrzések

 

A Makói Gyógyfürdő Zrt. által üzemeltetett létesítmények működése a mindenkor érvényben lévő közegészségügyi előírásoknak megfelelően történik.

A szakhatóságok által elvégzett időszakos ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az Üzemeltető minden esetben korrigálja, és az elvégzett intézkedésekről a szakhatóságot tájékoztatja.

Az Üzemeltető a rendszeres medencevíz minőség ellenőrző vizsgálatokat akkreditált laborral végezteti el, és az előírásoknak megfelelően, a Vendégek számára a recepciós pultok közelében jól látható módon közzé teszi.

A Fürdővendégek minden esetben kötelesek a medencevizek minőségvédelmének, valamint vendégtársaik érdekében az alapvető higiéniai előírásokat betartani.

Képmáshoz és hangfelvételhez való jog

 

A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő, Tanuszoda és Parkfürdő területén képmás (foto vagy video) és/vagy hangfelvétel készülhet. Az ezeken szereplő személyek hozzájárulnak a felvétel elkészítéséhez és felhasználáshoz, a későbbiekben erre vonatkozóan semmilyen követeléssel nem élhetnek.

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 

Vegyes rendelkezések

 

 A Makói Gyógyfürdő Zrt. működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Fürdő Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza.

A fürdőben a felelős szolgálati tevékenységet ellátó személyek (ügyvezető, felső- és középvezető, műszakvezető, szaunamester, uszodamester, medenceőr, biztonsági őr, gyógyászati dolgozó és recepciós –beteg irányító), közfeladatot ellátó személyeknek tekintendők, és mint ilyen közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó védelem illeti meg! A házirend betartatásáért, ill. betartásáért ők felelnek.

A mennyiben a Fürdő vendégei a házirendben megfogalmazottaknak ellentétes magatartást tanúsítanak, és magatartásukon figyelmeztetés ellenére sem hajlandóak változtatni, azoktól az Üzemeltetőnek jogában áll a Fürdő által nyújtandó szolgáltatásokat megtagadni. Amennyiben az Üzemeltető szükségesnek látja az intézkedés foganatosítása érdekében hatósági személy segítségét is igénybe veheti.

 

Makó, 2017. május 01.
Gergely Gábor
igazgatóság elnöke