Házirend

A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő házirendje

Üzemeltető:   Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.

 

Általános rendelkezések

 

A jelen házirend kiterjed a Makói Gyógyfürdő Zrt., mint közfürdőt üzemeltető minden alkalmazottjára, a szolgáltatásokat igénybevevőkre, az üzemeltetővel kapcsolatba kerülő külső közszolgáltatóra, szerződéses viszonyban álló szolgáltatást végzőkre, továbbá minden olyan személyre, aki a Fürdő területén tartózkodik.

 A gyógyfürdő területén igénybe vehető szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

 A Gyógyfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének megőrzése érdekében a közfürdőt nem látogathatják:

 –      Fertőző betegségben szenvedők

–      Gyomor és bélrendszeri betegségben szenvedők;

–      Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedők;

–      Nagy kiterjedésű, kóros elváltozással járó betegségben szenvedők a közös fürdőtereket nem használhatják, csak az egyéni kádfürdőt vehetik igénybe.

–      Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek;

–      A Gyógyfürdő területére állatot bevinni TILOS. Kivétel a rendőrségi, vakvezető és segítő kutyák.

            14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a Gyógyfürdő területén. A gyermekek felügyeletét az üzemeltetőnek, csak az erre a célra kijelölt játszószoba területén áll módjában ellátni.

 A Gyógyfürdő által nyújtott szolgáltatásokat a vendégek érkezési sorrendben vehetik igénybe. Kivételt képeznek ez alól: állapotos anyák, fogyatékkal élők, önállóan járni nem tudók.

 Az üzemeltetőnek jogában áll meghatározni a nyújtott szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében, a fürdő befogadóképességéhez igazodva a Gyógyfürdő területén egyidejűen tartózkodók létszámát.

 

 Üzemeltetés rendje

 A Gyógyfürdő nyitvatartási rendje a fürdő bejáratainál jól látható módon kerül közzétételre. Az egyes szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről a bejáratok közvetlen környezetében, valamint a recepción kaphatnak információt a vendégek.

 A Makói Gyógyfürdő Zrt., mint üzemeltető vállalja, hogy a fürdő üzemideje alatt az árjegyzékben leírt szolgáltatásokat a vendégek számára az abban rögzített áron biztosítja.

 A mindenkor biztosított szolgáltatásokat és azok árait a recepciós pultok közvetlen környezetében jól látható helyen találják meg a vendégek.

 A szolgáltatások igénybevételére szóló jogosultságok megváltására a vendégeknek csak a recepciókon, pénztáraknál áll módjukban.

 3 (három) év alatti gyermekek részére a fürdő szolgáltatásai ingyenesek. Az egyéb kedvezmények érvényesítése érdekében, a kedvezményre jogosító igazolvány/dokumentum felmutatása kötelező.

 Az üzemeltetőnek jogában áll az üzemidő megváltoztatására rendkívüli időjárási körülményre vagy műszaki okokra hivatkozva. Az üzemidő megváltoztatását tartalmazó információ vendégekhez való eljuttatásáról az üzemeltető a legnagyobb hatékonysággal gondoskodik.

 Az egyes szolgáltatások igénybevétele a recepción, ill. a pénztáraknál kapott elektronikus azonosító segítségével valósulhat meg. Egyéb szolgáltatások előjegyzés, ill. érvényesített jogosultság esetén vehetők igénybe.

 A gyógyászati részleg ill. OEP által részben finanszírozott szolgáltatások igénybevételére a medencefürdő (01) kivételével csak hétköznapi napokon van mód és lehetőség.

 A külön szolgáltatás (kölcsönzés, hangosbemondás, stb.) csak üzemeltető által meghatározott feltételek teljesülése mellett vehetők igénybe. A kölcsönzésre kiadott tárgyakért a vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik, a kölcsönzés ideje alatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni.

 Az egyes szolgáltató egységek üzemeltetési rendje, az igénybevétel szabályai jól látható módon, esetenként piktogramokkal kiegészítve kerültek elhelyezésre. A rendszabályok be nem tartásából adódó kár ill. balesetek bekövetkezéséért a létesítmény üzemeltetője nem vállal felelősséget.

 A létesítmény üzemelését ellenőrző szakhatóságok rendelkezéseinek betartása, a fürdő szolgáltatási színvonalának megtartása, a vendégek zavartalan kikapcsolódása, pihenése érdekében az alábbi magatartást várja el a vendégektől az üzemeltető:

–      A fürdő területén csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni;

–      A fürdő teljes területén szemetelni TILOS;

–      A közcélú medencék, valamint az öltözők területén szeszes italt fogyasztani TILOS;

–      A közcélú medencék igénybevétele előtt előfürdő (zuhany), lábmosó használata kötelező.

–      A nem szobatiszta gyermekek a közcélú medencéket csak speciális, erre a célra kifejlesztett úszópelenkával vehetik igénybe.

–      A közcélú medencéket csak a medencék mellett elhelyezett tájékoztató táblán szereplő életkorú vendégek vehetik igénybe.

–      A közcélú medencékbe szennyező forrásokat bevinni TILOS;

–      A közcélú medencékbe baleset okozására alkalmas tárgyakat bevinni TILOS

–      A létesítmény teljes területén elhelyezett közös használatú tárgyakért a vendégek felelősséggel tartoznak.

–      A létesítmény teljes területén közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni TILOS

 

Közcélú medencék használata

A medencék használatáról a fürdő recepcióin, pénztárainál kapnak tájékoztatást a vendégek.

Az úszni nem tudó 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe a medencéket.

A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencéket csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe az igénybevétel céljától függetlenül.

Az 1,2 m –t meghaladó vízmélységű medencék mellett teljes üzemidő alatt úszómester teljesít szolgálatot, aki a medence körüli rendért és tisztaságért felel.

Az úszómedencét csak úszni tudók vehetik igénybe.

Az úszómedence és élménymedence szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Az úszásoktatást és úszóedzést a fürdő medencéiben előzetes bejelentés alapján az üzemeltetés vezető által megállapított medence használati rend, a pénztáraknál megváltott jegy (úszósáv bérlet, szerződéses megállapodás) ellenében végezhet az erre jogosultsággal rendelkező személy.

A Gyógyfürdő által üzemeltetett medencék használata előtt minden esetben előzuhany igénybevétele kötelező.

A medencék hőmérsékletére, valamint a használattal kapcsolatos feltételekről a medencék mellett kihelyezett táblák nyújtanak tájékoztatást.

 

 

Értékmegőrzés; Vagyonvédelem; Talált tárgyak

A fürdővendégek értékeik (vagyontárgyak, személyes értékek, stb.) megóvása érdekében igénybe vehetik a Fürdő által kiegészítő szolgáltatásként nyújtott értékmegőrző szolgáltatást. A kiegészítő szolgáltatás igényét a recepción, ill. a pénztáraknál jelezhetik vendégeink.

A fürdő belépőjegy megvásárlásával a vendég jogosult öltözőszekrény használatára.

Az üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett értékekért vállal felelősséget.

A vendégek az elhagyott, elveszett értékeik után a Fürdő recepcióján tudnak érdeklődni.

Az üzemeltető a talált tárgyakat 4 hét időtartamig megőrzi. Ez időtartamon túl – a tárgyak jellegétől függően – azokat jótékonysági célra felajánlja.

 

A Fürdővel, a fürdő üzemeltetésével szemben felmerült észrevételek

A Fürdővendégek jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző személyzettel kapcsolatban, az Őt ért sérelem, észlelt hiányosság miatt vagy az esetleges tetszésnyilvánítás érdekében észrevételt tenni.

Az észrevétel megtételére a recepción elhelyezett vásárlók könyvében, a fogadó térben elhelyezett vendégkönyvben van lehetőség, valamint személyesen az aktuális műszakvezetőnél tehetik meg.

 

Elsősegélynyújtás

A Fürdő nyitvatartási idejében elsősegélynyújtásra kiképzett munkatársak tevékenykednek.

A Vendégeinket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén a legkönnyebben elérhető Fürdő által alkalmazott munkatársat kell értesíteni. Az észlelt egészségügyi probléma bejelentése után a sérülés mértékének megítélése nélkül, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Megkezdi az elsősegélynyújtást, értesíti a felettes szerveket, további segítséget hív, stb. A személyzet minden esetben köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy csökkentse a sérülés okozta kellemetlenségeket.

A Fürdőben több elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség van kialakítva, melyben elsősegélynyújtó, valamint életmentő eszközök vannak készenlétbe helyezve.

Az Üzemeltető tudomására hozott rosszullétek, balesetek esetében az üzemeltető minden esetben az eseményről/ elsősegélynyújtásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az ellátottal és lehetőség szerint tanukkal ismertet és aláírat.

Elsősegélynyújtó hely az élménymedence térben és a tanuszodában került kialakításra, valamint az úszómestereknél, a recepciókon elsősegély csomag került kihelyezésre.

 

 

Vízminőség, gyógyvíz összetétel, higiéniai ellenőrzések

 A Makói Gyógyfürdő Zrt. által üzemeltetett létesítmények működése a mindenkor érvényben lévő közegészségügyi előírásoknak megfelelően történik.

 A szakhatóságok által elvégzett időszakos ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az Üzemeltető minden esetben korrigálja, és az elvégzett intézkedésekről a szakhatóságot tájékoztatja.

Az Üzemeltető a rendszeres medencevíz minőség ellenőrző vizsgálatokat akkreditált laborral végezteti el, és az előírásoknak megfelelően, a Vendégek számára a recepciós pultok közelében jól látható módon közzé teszi.

 A Fürdővendégek minden esetben kötelesek a medencevizek minőségvédelmének, valamint vendégtársaik érdekében az alapvető higiéniai előírásokat betartani.

 

Képmáshoz és hangfelvételhez való jog

A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő, Tanuszoda és Parkfürdő területén képmás (foto vagy video) és/vagy hangfelvétel készülhet. Az ezeken szereplő személyek hozzájárulnak a felvétel elkészítéséhez és felhasználáshoz, a későbbiekben erre vonatkozóan semmilyen követeléssel nem élhetnek.

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 

Vegyes rendelkezések

 A Makói Gyógyfürdő Zrt. működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Fürdő Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza.

 A fürdőben a felelős szolgálati tevékenységet ellátó személyek (ügyvezető, felső- és középvezető, műszakvezető, szaunamester, uszodamester, medenceőr, biztonsági őr, gyógyászati dolgozó és recepciós –beteg irányító), közfeladatot ellátó személyeknek tekintendők, és mint ilyen közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó védelem illeti meg! A házirend betartatásáért, ill. betartásáért ők felelnek.

 A mennyiben a Fürdő vendégei a házirendben megfogalmazottaknak ellentétes magatartást tanúsítanak, és magatartásukon figyelmeztetés ellenére sem hajlandóak változtatni, azoktól az Üzemeltetőnek jogában áll a Fürdő által nyújtandó szolgáltatásokat megtagadni. Amennyiben az Üzemeltető szükségesnek látja az intézkedés foganatosítása érdekében hatósági személy segítségét is igénybe veheti.

Makó, 2017. május 01.

   Gergely Gábor

igazgatóság elnöke

 

 

 

2013 Makó Hagymatikum Gyógyfürdő – Minden jog fenntartva
Készítette: Evista | Design: Horváth Csaba